Вас вітає садочок Умка в Гатном
Головна Методична робота Корисні поради Ігрова діяльність Для Вас батьки! Фотоальбом Свята та розваги Форум Наші контакти
Форма входу
Наше опитування
Хто завітав на наш сайт
Всього відповідей: 1000
Статистика
Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Для завантаження інформації з сайту ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ!

Головна » Файли » Методична робота » Методика дошкільного виховання

Методика рухливих ігор.
14.03.2010, 09:28
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
У дитини 3—4 років є два джерела ігрової мети.
Перше джерело — дії дорослого, які викликають у маляти інтерес, при¬вертають його увагу й спонукають до схожих дій.
Друге джерело — це мета, яка спеціально ставиться перед ним дорос¬лим.
Як же спонукати дитину до того, щоб вона зрозуміла і прийняла постав¬лену перед ним дорослим нову мету й почала самостійно реалізовувати її?
Сучасна дошкільна педагогіка зважає на те, що таким побудником є го¬товність маляти наслідувати дорослих. У період раннього віку дорослий для дитини є посередником між навколишнім світом і самою дитиною. Наприкт лад, спостерігаючи за тим, як ви годуєте ляльку, маля може захотіти зробити те ж саме. Однак результат буде залежати від того, наскільки дитині сподо¬баються саме ці ігрові дії й наскільки вона захоче повторити їх у своїй грі.
Так, Н. Ф. Тарловська пропонує такий шлях організації гри, при якому основним побудником дитини до дії є не наслідування дорослому, а спіл¬кування з ним.
Як перший крок на цьому шляху, вона пропонує робити ігрову дію щодо самої дитини, а не іграшки: не насправді погодувати маля, вимити йому руки, виміряти температуру, покатати на машинці тощо.
Другим кроком на цьому шляху є зміна ролей. Тепер вихователь пропо¬нує дітям самим здійснювати ті ж самі ігрові дії щодо дорослого. Основне за¬вдання вихователя полягає в тому, щоб ігрові дії, які здійснюють діти щодо педагога, приносили їм максимум задоволення, дозволяли пережити почут¬тя успіху, радості, задоволення.
Під час формуванні цілеспрямованої діяльності в грі необхідно буде розв'язати чотири основні завдання:
• знайомити дітей із розмаїтістю ігрової мети;
• спонукати самостійно ставити ігрову мету й у такий спосіб виявляти іг¬рову ініціативу;
• поступово підводити дітей до самостійного пошуку засобів і способів досягнення мети;
• практикувати ігри, в яких не одна мета, а декілька. От декілька порад:

1. Не намагайтеся часто використовувати в грі нові іграшки — краще по¬кажіть дитині, як можна по-різному використати ті самі.
2. Граючи з дітьми, необхідно враховувати їхні інтереси й переваги. У грі завжди вирішальне слово повинне бути за дитиною.
3. Дитина вас прийме як партнера, якщо ви будете щиро й шанобливо вра¬ховувати її ігрові можливості та ставитися до них з повагою.
4. Чим багатший діапазон ігрової мети, тим вільніше діє відповідно до них дитина, тим цікавіше буде для неї гра.
В організації методичної роботи виділяють групові та індивідуальні фор¬ми. До групових належать педагогічні ради, семінари, практикуми, консуль¬тації, методичні виставки, взаємовідвідування, творчі мікрогрупи, школи пе¬дагогів, брифінги, дискусії тощо. Індивідуальні форми — це самоосвіта, кон¬сультації, співбесіди, стажування, наставництво тощо.
І в першій, і в другій групах щодо методичної роботи зустрічається та сама форма — консультації. Загальним під час проведення групових й індивіду¬альних консультацій (як і консультації для батьків) є те, що вони проводять¬ся, головним чином, для тих, хто їх потребує. Мета консультації — навчити застосовувати теоретичні знання на практиці, розкривати недоліки, допо¬магати їхньому усуненню.
Консультації в практиці дошкільної установи є найвідомішою й розпов¬сюдженою формою методичної роботи. Систематичне проведення консуль¬тацій на базі дошкільного закладу допомагає педагогам постійно вдоскона¬лювати свої знання, розширювати й поглиблювати їх, сприяюти подолан¬ню утруднень.
Планує консультації методист. їхній зміст залежить:
• від річних завдань, які має установа;
• від інтересів педагогів;
• від труднощів, які відчувають педагоги в роботі.
Методист не тільки планує, але часто й сам проводить консультації. Він знайомить педагогів з останніми досягненнями науки, з різними інновацій¬ними матеріалами, літературою, з новими методами й прийомами роботи. Також до проведення консультацій методист залучає досвідчених і компе¬тентних педагогів, що володіють певним запасом знань, умінь, здатних поді¬литися своїм досвідом роботи з колегами.
Планові консультації фіксуються в річному плані й проводяться чітко за планом, вони, як правило, тривалі за часом. На груповій плановій консуль¬тації, що ставить своєю метою познайомити вихователів з певними новітні¬ми досягненнями, як правило, розглядається одне питання. Якщо мета кон¬сультації — уточнення, закріплення знань педагогів, то можна розглянути й декілька питань. Після проведення консультацій для методиста важливо проконтролювати, як засвоїли їхній зміст вихователі і як вони застосували нові знання на практиці. Групові консультації вимагають ретельної підго¬товки, продумування, відбору необхідного матеріалу. У цьому випадку ме¬тодист накреслює питання, продумує конкретні поради й рекомендації ви¬хователям, добираючи методичну літературу, робить висновок щодо обго¬ворюваного питання з використанням переконливих прикладів. Тому їх не рекомендується проводити часто. Кількість їх визначається складом вихо¬вателів, станом навчально-виховної роботи, за необхідності в плані зазна¬чаються зміни.
Індивідуальні консультації не плануються. Вони здійснюються за не¬обхідності. Ця форма методичної роботи є найбільш важкою, тому що не можна вгадати, з якими труднощами й питаннями може звернутися вихова¬тель. Психологічне консультування припускає обговорення проблем, з яки¬ми зіштовхується педагог у процесі виховання й навчання дитини. Прово¬диться пошук рішень позначених питань із опорою на теоретичні знання й практичний досвід.
Тести психічного розвитку дитини 3-4 років
1. Тест із кубиками.
Визначає ступінь розвитку сприйняття, здатність здійснювати самостій¬ний контроль над процесом виконання завдання. Запропонуйте дитині ку¬бики розміром 8 см . Попросіть її побудувати вежу, поставивши один кубик на інший. Дитина повинна це зробити без демонстрації зразка. Далі пока¬жіть їй, як можна побудувати з кубиків поїзд із трубою. Дитина будує поїзд після показу (додає трубу). Тест спрямований на розвиток доцільної по¬ведінки. Матеріали: для проведення описаного вище тесту підійдуть куби¬ки в наборі.
2. Тест із геометричними фігурами.
Використовується дошка з вирізаними на ній геометричними фігурами (коло, трикутник квадрат). Вийнявши всі три геометричні фігури з відповід¬них їм осередків, запропонуйте дитині знайти місце на дошці для кожної фі¬гури. Якщо в дитини що-небудь не виходить, допоможіть їй. Далі, вклавши всі фігури, знову вийміть їх з отворів і запропонуйте дитині самостійно ви¬конати завдання.
Матеріали: дошка з вирізаними на ній геометричними фігурами (коло, трикутник квадрат).
3. Тест із пірамідкою або матрьошкою.
Завдання демонструє здатність дитини здійснювати систему доцільних дій, виявляти помилки й виправляти їх.
На очах удитини зніміть кільця з піраміди й попросіть допомогта'зібрати її знову. Дитина двох—трьох років мусить добре впоратися із цим завданням, керуючись, як правило, методом проб і помилок. Вона ще може переплутати верхні й нижні кільця. Дитина також може впоратися із вкладенням малень¬кої матрьошки у велику (закрити матрьошки самостійно ще не зуміє).
Матеріали: пірамідка з кільцями, набір матрьошок.
4. Тест на оцінку пам'яті.
Попросіть дитину виконати декілька дій підряд: устати зі стільця, підій¬ти до столика, взяти зі столика олівець, принести олівець і покласти його на стілець. Дитина 2—3 років може запам'ятати й правильно виконати 4-5 дій. Вона також повинна правильно назвати своє ім'я, прізвище.
5. Тест на словниковий запас.
Поставте на стіл знайомі дитині предмети: пляшечку, ляльку, м'яч, ма¬шинку, чашку, ложку. Дитина повинна назвати правильно всі предмети.
6. Тест на називання зображень (оцінка словникового запасу).
Покажіть дитині картинки, що зображують кішку, собаку, хліб, півня, плаття, яблуко, стіл, корабель, поїзд, автобус, вантажівку, літак, стілець, вік¬но, двері, шафу, сорочку, капелюх, носки, черевики, грушу, кавун, хлопчи¬ка, дівчинку, бабусю, дідуся, дитину, гусака, качку, корову, коня, плиту, чай¬ник, каструлю, сковорідку, ліжко, ніж, вилку, олівець, зошит, газету, книгу. Запитайте, показуючи кожну картинку окремо: «Що це?» або «Що отут на¬мальовано?» Дитина повинна уміти не тільки правильно назвати те, що зоб¬ражено на картинці, але й уміти розділити дані зображення на групи: твари¬ни, люди, посуд, одяг, меблі.
7. Тест на розуміння інструкцій.
Запропонуйте дитині виконати декілька простих інструкцій: «Дай дру-
,
ові (подрузі) м'ячик», «Поклади його на стіл», «Дай його мені», «Підніми кубик, що впав», «Принеси мені ляльку» тощо. Дитина виконує понад 10 ін¬струкцій, демонструючи розуміння зверненої до неї мови.
8. Тест на розвиток рухової сфери (крупноїмоторики).
У період від двох до трьох років дитина повинна уміти приставним кро¬ком переступати через декілька перешкод, що знаходяться на підлозі на від¬стані 20 см один від одного.
9. Тест на оцінку тонкої моторики.
Дайте дитині олівець і папір і запропонуйте їй повторити після показу малюнок вертикальних, горизонтальної ліній, кола, хреста, квадрата, три¬кутника. Якщо дитина виявляє певні здібності, попросіть її скопіювати зоб¬раження зі зразка (у цьому випадку вона не повийна бачити, як вони були намальовані). Дитина правильно копіює малюнок вертикальних, горизон¬тальних, круглих ліній і хреста. Це завдання не повинне викликати в маля¬ти значних утруднень.
10. Тест на оцінку пам }яті.
Попросіть дитину сказати вам, з ким вона живе будинку, що вона їла на сніданок, у що любить грати, а також повторити фразу: «Улітку в лісі було багато грибів й ягід», а потім повторити підряд назви трьох цифр: 2,5,9,11.
11. Тест «Парні картинки» на оцінку уваги й зорового сприйняття.
Підготуйте чотири пари предметних картинок (жабеня й кораблик, зай¬чик і цебро, ведмедик і рибка, машинка й м'ячик тощо). Покладіть перед ди¬тиною дві предметні картинки (з машинкою й з м'ячем). Точно таку ж пару
візьміть собі. Покажіть дитині, що в неї й у вас картинки однакові. Потім заберіть свої картинки, дістаньте одну з них та, показуючи її дитині, попро¬сіть показати таку ж. Дитина з легкістю повинна упоратися з усім завдан¬ням, відразу зрозуміти інструкцію вихователя.
12. Тест на розвиток рухової сфери (крупноїмоторики).
До трьох років дитина може виконувати наступні дії: простояти декілька секунд на одній нозі; піднімаючись нагору по сходам, ставити по одній нозі на кожну сходинку; спускаючись, ставити на сходинку обидві ноги; стри¬бати на двох ногах; їздити на триколісному велосипеді.
13. Тест-спостереження «Культура спілкування».
У процесі спілкування з дорослими й дітьми дитина третього року жит¬тя повинна вітатися та прощатися, вживати слова, що містять прохання, по¬дяку (спасибі, будь ласка), виявляти увагу, співчуття до інших дітей (ділити¬ся іграшками, частуваннями, уступати), озиватися на прохання іншої ди¬тини, допомагати їй.
Примітка. Якщо з більшістю тестів дитина не може впоратися, необхід¬но проконсультузатися у фахівців. Приводом для звертання до фахівців з ди¬тячої психології можуть бути також емоційні проблеми в дитини:
• постійна лякливість;
• невдалі спроби заговорити;
• нездатність зосереджено грати із чим-небудь протягом 10 хвилин;
• надлишкова активність;
• постійна та підвищена агресивність.

Категорія: Методика дошкільного виховання | Додав: Mishel
Переглядів: 4202 | Завантажень: 83 | Рейтинг: 3.0/3
Пошук
Наша кнопка
Ми будемо вдячні, якщо ви розмістите нашу кнопку на своєму сайті.

Заходьте до нас в гості. Код кнопки:

Цікаво знати

Copyright MyCorp © 2018
Всі посилання, розташовані на даному ресурсі, були взяті з відкритих джерел інтернету. Всі права на матеріали, представлені в даному розділі, належать їх авторам, правовласникам і видавництвам. Ні адміністрація, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші особи не несуть відповідальності за використання матеріалів даного розділу!
Створити безкоштовний сайт на uCoz