Вас вітає садочок Умка в Гатном
Головна Методична робота Корисні поради Ігрова діяльність Для Вас батьки! Фотоальбом Свята та розваги Форум Наші контакти
Форма входу
Категорії розділу
ТРВЗ – у повсякденне життя дитини [0]
ТРВЗ-педагогіка [2]
ТРВЗ-теорія рішення винахідницьких завдань.
Разом з батьками [2]
Наше опитування
Хто завітав на наш сайт
Всього відповідей: 996
Статистика
Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ТВОРЧА ГОСТИНА

Головна » 2015 » Січень » 27 » Теорія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ) - як провідна інноваційна технологія розвитку мислення та творчих здібностей дітей
16:38
Теорія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ) - як провідна інноваційна технологія розвитку мислення та творчих здібностей дітей
Творчі здібності не створюються, а вивільняються.
Фергюсон

Законом України "Про дошкільну освіту", заявлено ідею модернізації першої освітньої ланки - вдосконалення її змісту, осучаснення навчально¬виховних технологій (в повній мірі це відноситься і до тієї області дитячої психології, яка вивчає процеси розвитку дитячого мислення). Одним із найважливіших педагогічних завдань є формування у дітей цілісної наукової картини світу і сучасного світогляду, здібностей і навичок самостійного наукового пізнання. Для реалізації поставленого глобального завдання треба насамперед активізувати діяльність дошкільнят, розвивати в них логічне мислення, що окреслене у змісті дошкільної освіти Базовим компонентом.
Проблема розумового виховання, інтелектуального розвитку займає чільне місце серед науково-методичного доробку та педагогічних досліджень. Надбання у розумовому розвитку, здобуті у період дошкільного дитинства, мають велике значення не тільки для успішного навчання у школі, але й для всього подальшого життя людини. . В народі кажуть: щаслива людина, яка має ясний і гострий розум: подвійно таланить тому, хто має ще й душу добру, серце чуйне. Формувати в дитячому садку, в сім'ї таку щасливу людину - завдання сьогодення.
Базова програма розвитку дошкільника „Я у Світі” вперше в освітньому просторі заявила про креативність, як одну з пріоритетних ліній. Оскільки заявлена концепцією освіти XXI століття особистісно орієнтована модель має впроваджуватися в життя, час повернутися обличчям до природної здібності дитини творити, підтримати її, створити умови, стимулювати прагнення дошкільнят творити по-своєму, виявляти оригінальність думки.
Проблема розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку стає все більш актуальною. Зміни, що відбуваються в нашій державі, зумовлюють необхідність виховання покоління, зорієнтованого на розв'язання складних інтелектуальних проблем.
У світовій педагогічній практиці існує цілий ряд технологій з розвитку творчого мислення дітей. Нинішні високі вимоги до якості навчально-виховного процесу у дошкільному закладі зумовили виникнення та впровадження теорії розв'язування винахідницьких завдань (ТРВЗ). Адже оптимізувати навчальний процес, підвищити ефективність обсягу та форм роботи з дошкільниками вже неможливо, керуючись лише традиційними, а інколи (відверто кажучи) застарілими методами та прийомами виховання та навчання дітей дошкільного віку.
В останній час як головне концептуальне питання педагогіки постала проблема формування творчої особистості. Вирішення її науковці і практики вбачають у посиленні ролі, передусім, - теорії розв'язування винахідницьких завдань.
Серед інноваційних технологій навчання дітей творчості, на наш погляд, провідне місце займає технологія Г.С. Альтшуллера - теорія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ).
До числа базисних ідей ТРВЗ відносяться наступні:
• теорія - каталізатор творчого вирішення проблеми;
• знання - інструмент вирішення, основа творчої інтуїції;
• творчими здібностями наділений кожен (винаходити можуть всі);
• творчості, як і будь-якої діяльності, можна навчитися.
Особливе місце в навчанні займає курс розвитку творчої уяви (РТУ), призначений для подолання стереотипів мислення, вироблення вміння працювати з нетривіальними ідеями.
Спочатку (ТРВЗ) була створена для застосування в інженерній діяльності, але ті закономірності, на яких вона грунтується, дозволяють її використовувати і в інших областях, в тому числі з кінця дев'яностих років - в педагогіці.
Творче системне мислення за своєю суттю - діалектичне, воно відображає панівні в природі закони розвитку, які розкривають як генетичну природу джерела розвитку такого мислення, так і його орієнтацію.
Ключовим поняттям ТРВЗ є поняття суперечності. Завданням навчання є формування чутливості до суперечностей, уміння їх формулювати і вирішувати. Протиріччя вважається позначеним, якщо до одному ознакою об'єкта (або ситуації) пред'явлені два протилежних значення як вимоги різних надсистем. Існують прийоми вирішення суперечності: у часі, в просторі, в підсистемі, у відносинах та ін
При організації цілеспрямованого навчання з елементами ТРВЗ до кінця навчання в початковій школі дитина привчається до будь-якого об'єкта чи явища ставитися з діалектичної точки зору, вміє самостійно виділяти протилежні вимоги до значення ознак різних надсистем, вміє вирішувати навчальні завдання «з протиріччями», використовуючи основні прийоми усунення протиріч.
Послідовність вправ для формування діалектичного мислення може бути, наприклад, такий:
 гра «Добре - погано»: назвати в будь-якому об'єкті або ситуації хороші і погані сторони;
 гра «Ланцюжок»: задається ситуація для виділення протиріччя, яке є вихідним для виділення наступного протиріччя і т.д.;
 завдання «з протиріччями», наприклад: «Намалювати кота так, щоб його на малюнку не було», «Показати, як можна йти і не йти» і т.п.
 знайомство з прийомами вирішення протиріч (в часі, в просторі, в стосунках, в системах);
 рішення задач з використанням прийомів вирішення протиріч (зміст завдання може являти собою казковий сюжет, факти з життя тварин і рослин, нескладні технічні або соціальні проблеми);
 вміння бачити як дозволені, так і недозволені протиріччя в навколишньому;
 самостійне складання задач «на протиріччя» з наступним їх дозволом.
Наукові дослідження засвідчують, що сутність даної методики та її принципові відмінності від інших освітньо-виховних технологій полягають у тому, що вона ніяк не є догмою, застарілою методикою . В основу навчання покладено головні принципи методики ТРВЗ:
1) розв'язання суперечностей;
2) системний підхід ( вміння бачити навколишній світ у взаємозв'язку всіх його елементів );
3) вміння віднайти необхідний у даній ситуації резерв.
Педагоги-дошкільники помітили, як у дітей зникає страх діяти з будь-яким предметом, використовувати його не тільки за прямим призначенням, але й за знайомими якостями роботи новий винахід.
Підгалузь ТРВЗ - розвиток творчої уяви (РТУ), яка вже трансформувалась у самостійну науку, що допомагає дітям і дорослим розмірковувати, шукати, самостійно розв'язувати свої проблеми. Предмети і явища стають багато функціональними, що відразу вирішує безліч проблем у грі, побуті, спілкуванні.
Виявлено, що ТРВЗ у дитячому садку має кілька напрямків:
a) естетична діяльність;
б) образотворче мистецтво;
в) складання казок;
г) розв'язування казкових завдань.
Однак найперспективнішим є напрямок, у якому органічно поєднуються всі типи розв'язування життєвих проблем і ситуацій. Дитина на кожному кроці неминуче стикається з різними суперечностями, і це не дивина: якщо вона звикла бачити один бік життя, то губиться у несподіваних ситуаціях. ТРВЗ має допомогти їй, насамперед, у розкритті закладених у ній здібностей і творчих нахилів.
Основною ідеєю ТРВЗ є творчість в усьому - в постановці запитань; в прийомах їх розв'язання; в подачі матеріалу. Кожен день роботи з дітьми за цією методикою - це пошук, знахідки.
Головне у розвивальному навчанні - дати змогу висловитись, не перебивати, навіть якщо відповідь неправильна. Найважливіше те, що дитина працює в атмосфері свободи мислення і творчості.
Виявлено, що робота з ТРВЗ у дитячому садку проходить у п'ять етапів і визначається такими послідовними завданнями: завдання першого етапу:
- навчити дитину знаходити і розв'язувати суперечності, не боятися негативного в об'єкті та явищі;
- навчання системного підходу, тобто бачення світу у взаємозв'язку його компонентів;
- формування вміння бачити і використовувати навколишні ресурси.
На другому етапі необхідно вчити дошкільників винаходити ( наприклад, на заняттях з конструювання можна запропонувати придумати новий стілець. На цьому етапі навчання діти за допомогою ТРВЗ “ оживляють “ предмети та явища, приписують одним якості інших і навпаки, а також відкидають непотрібні і знаходять найкращі варіанти.
Третій етап - вирішення казкових завдань і придумування казок. Треба навчити кожну дитину уникати сумного закінчення казок, не змінюючи при цьому сюжету; складати нові казки на основі добре відомих.
Четвертий етап - використовувати нестандартні оригінальні рішення, спираючись на набуті знання та інтуїцію, дитина вчиться знаходити вихід із будь-якої життєвої ситуації.
П'ятий етап ТРВЗ - це проведення бесід з вихованцями на історичну тему. Дітям варто пропонувати прослідковувати історію виникнення книги, олівця, стола, вчити логічно обгрунтовувати свої вимисли.
Організована навчальна діяльність (ОЗН) за такою системою вимагає особливих вмінь від педагога. Чільне місце відводиться спілкуванню в діаді, “ педагог-дошкільник “.
Важливим елементом ТРВЗ є “ суперечність “, який використовують у дидактичних іграх типу “ Навпаки “, “ Добре-погано “.
Ефективність ТРВЗ – педагогіки визначається доцільністю використання наступних методів:
Метод фокальних об'єктів (МФО) полягає у перенесенні властивостей одного предмета на інший. За допомогою МФО розв'язуються такі завдання:
1. Придумати щось нове, видозмінюючи або поліпшуючи реальний об'єкт.
2. Познайомити дітей з чимось новим або закріпити раніше отримані знання, розглядаючи предмет з незвичного боку.
3. Скласти розповідь чи казку про об'єкт, який розглядається.
4. Проаналізувати художній твір або картину.
Зазначений метод можна використовувати під час таких видів роботи:
1. Розглянути всі словосполучення: знайти для них реальний аналог у природі, придумати фантастичний об'єкт.
2. Пригадати, у яких творах художньої літератури зустрічаються аналогічні предмети.
3. Обрати одне із словосполучень і скласти про нього описову розповідь.
4. Складаючи розповідь про об'єкт у фокусі, використати дібрані визначення.
Найбільш відомим методом, який дає змогу зняти психологічну інерцію й отримати нові ідеї у мінімальний термін, є “ мозковий штурм “. Це побудований особливим чином колективний пошук нетрадиційних шляхів розв'язання проблеми.
Було зроблено чимало спроб поліпшити метод “ мозкового штурму “. Серед них на особливу увагу заслуговує метод синектики. Один з його авторів - Уільям Дж. Гордон.
За Гордоном, існує два види процесів творчості: неоперативні
( некеровані ) - інтуїція, натхнення; операційні ( керовані) - використання різноманітних технологій. Розрізняють кілька видів аналогій:
- пряма;
- фантастична;
- символічна;
- особиста ( емпатія ).
Розріняють такі види прямої аналогії:
1) Аналогія за формою.
2) Компонентна аналогія.
3) Функціональна аналогія.
4) Аналогія за кольором.
5) Аналогія за ситуацією та станом явищ та предметів.
6) Аналогія за властивостями.
7) Комплексна і пряма аналогія.
Розвиваючи та комбінуючи різні види прямої аналогії, Г.Буш запропонував так званий метод гірлянд та асоціацій. Використовуючи метод гірлянд та асоціацій, можна дізнатися, що найбільше сподобалося чи запам'яталося дітям на святі, на прогулянці, у дитячому садку, у вихідний день.
Фантастична аналогія дає змогу відмовитися від стереотипів, піти невідомим раніше шляхом. Вона здатна будь-яку ситуацію перенести у казку, використати чарівництво, тобто уявити, яким чином вирішили б цю проблему казкові персонажі.
Дошкільнята висловлюють незвичайні ідеї, якщо запропонувати їм описати, як вони собі уявляють:
- казковий дитсадок;
- казкове заняття, прогулянку, обід;
- фантастичний вихідний, вечір, свято.
У таких описах діти інтуїтивно передають свої потаємні думки та бажання.
Помічено, що навчання нової справи або закріплення якихось навичок відбувається більш продуктивно, якщо робочу ситуацію перенести у казку.
Символічна аналогія включає узагальнений, абстрактний, словесний або графічний образ об'єкта. Вона може бути словесною і графічною.

Особиста аналогія(емпатія) - в основі цього найсильнішого виду аналогії лежить принцип ототожнення себе з об'єктом, що розглядається. Головний принцип емпатії - увійти в роль кого-небудь або чого-небудь
Використання ТРВЗ С. Альтшуллера дає змогу відкривати дітям істину, спрямовувати їх мислення на пошук і знаходження істини самому. Опанувати навички такого мислення на рівні дитячих проблем, дитина входить у життя більш впевненою. Вихователям дошкільних закладів доцільно організовувати гурткову роботу з використанням ТРВЗ, яка ставить за мету розвиток сильного організованого мислення. Сильне мислення забезпечує послідовний розвиток різних видів мислення: образне, логічне дивергентне, системного, формування основ історичного, абстрактного, асоціативного, символічного мислень. А також - розвиток творчих здібностей дітей з використанням методів і прийомів ТРВЗ.
Весь навчальний процес спрямувати на розвиток творчих здібностей дошкільнят. Щоб даний процес відбувався вірно, потрібно дотримуватися таких правил: ніколи не давати дитині те, що вона може дізнатися сама чи відкрити: на процес навчання треба дивитися, як на самовиховання, оскільки головна мета виховання як вважала С.Ф.Русова "не надання дитині готових знань, а збудження в неї духовних сил, виявлення самостійності,творчості."

Список використаної літератури
Абрацумян Л. Космічна мандрівка [ заняття з мовленнєвого спілкування та цікавої математики у підготовчій групі ] // Дошкільне виховання. - 1999. - № 11-12. - С. 14-15.
Артемова Л.Г. Щоб дитина хотіла і вміла вчитися // Дошкільне виховання. - 2000. - № 5. - С. 6-7.
Бажанюк В.С., Сак Л.А. Впровадження педагогіки ТРВЗ в роботі з дошкільнятами. - Луцьк. - 1999. - С. 3-41.
Безлюдна Н. Про методику розвивального навчання // Початкова школа. - 1998. - № 9. - С. 21-22.
Богат В. ТРВЗ - наука навчання творчості // Дошкільне виховання. - 1995. - № 1. - С. 29-30.
Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Розвивающие игры. - М.: Просвещение. - 1991. - С. 3 - 204.
Богуш А.М. Вчитися хотіти і вміти // Дошкільне виховання. - 1997. - № 10. - С. 10-11.
Бородата Л. У царстві кмітливих і допитливих // Дошкільне виховання. - 1994. - № 5-6. - С. 51-53.
Бурова А., Долина О. Проблемні питання дошкільної освіти // Дошкільне виховання. - 2000. - № 7. - С. 5-6.
Бурова А. Педагогічні інновації в дошкільній освіті // Дошкільне виховання. - 1999. - № 7. - С. 5-6.
Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. - М. - 1956. - С. 431.
Воспитание и обучение детей шестого года жизни // Под ред. Парамоновой Л.А. - М.: Просвещение. - 1987. - С. 58-116.
Воспитание и обучение детей пятого года жизни / Под ред. Холмовской В.В. - М.: Просвещение. - 1986. - С. 83-127.
Галак С.Є. Індивідуальна робота з розвитку творчих здібностей дітей шкільного віку // Шкільний світ. - 2000. - № 12. - С. 7.
Галицин В.Б., Щербакова Е.И. Познавательная активность дошкольников // Советская педагогика. - 1991. - № 3. - С. 43-48.
Гайдаржинська Л.П. Вчимося грамоти // Дошкільне виховання. - 1990. - № 11. - С. 14-15.
Гильбух Ю.З. Умственно одаренный ребенок. - К. - 1992. - 11с.
Говорова Р. Игры и упражнения для развития умственных способностей у детей // Дошкольное воспитание. - 1988. - № 5. - С. 17-20.
Грегуль Л. Щоб навчання було цікавим // Дошкільне виховання. - 1992. - № 2. - С. 5-7.
Давидчук А. Вчити вчитися // Дошкільне виховання. - 1985. - № 4. - С. 7-8.
Категорія: ТРВЗ-педагогіка | Переглядів: 2818 | Додав: Мишель | Рейтинг: 0.0/0
Календар
«  Січень 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Пошук
Наша кнопка
Ми будемо вдячні, якщо ви розмістите нашу кнопку на своєму сайті.

Заходьте до нас в гості. Код кнопки:

Цікаво знати

Copyright MyCorp © 2018
Всі посилання, розташовані на даному ресурсі, були взяті з відкритих джерел інтернету. Всі права на матеріали, представлені в даному розділі, належать їх авторам, правовласникам і видавництвам. Ні адміністрація, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші особи не несуть відповідальності за використання матеріалів даного розділу!
Створити безкоштовний сайт на uCoz